Thành Phố Miami sẽ cung cấp bộ sưu tập NFT của mình

Thị trưởng Miami, Francis Suarez vừa qua đã thông báo thành phố sẽ hợp tác với Time, Mastercard và Salesforce để triển khai dự án NFT của thành phố này


Thị trưởng  Francis Suarez đã thông báo hôm nay rằng Miami đang lên kế hoạch cung cấp 5.000 NFT được thiết kế bởi 56 nghệ sĩ địa phương để đại diện cho thành phố. Những người nắm giữ mã thông báo sẽ nhận được quyền truy cập vào chương trình Miami của Mastercard, cung cấp các trải nghiệm, các chuyến tham quan riêng và các hoạt động trong thành phố. Thành phố có kế hoạch khởi động dự án vào tháng 12 năm nay trên chuỗi khối Ethereum sau khi chuỗi chuyển sang Proof-of-Stake.

Chủ tịch Time, Keith Grossman cho biết dự án đại diện cho một liên doanh mới của Time, Ngoài ra còn có nhiều kế hoạch khác để đưa các thương hiệu và tổ chức khác vào web3.

Công ty phần mềm Salesforce sẽ xử lý việc đúc và bán NFT thông qua sản phẩm mới của mình, NFT Cloud, hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm khép kín.

Francis Suarez đã tìm cách biến Miami trở thành người dẫn đầu về tiền điện tử, khám phá nhiều cách khác nhau để đưa công nghệ này vào quy hoạch của thành phố, từ việc đề xuất phân bổ một số dự trữ kho bạc của thành phố cho bitcoin đến việc thúc đẩy giao thức CityCoins. Mặc dù Suarez không bình luận về sự thay đổi của điều kiện thị trường trong tuyên bố của mình, nhưng anh ấy cho biết Miami có kế hoạch là một phần của việc chuyển đổi sang web3.

Thị trưởng  Francis Suarez cho biết trong một tuyên bố : "Thành phố Miami đã đi đầu trong cuộc cách mạng web3 và chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng những công nghệ mới này để hỗ trợ các doanh nghiệp hiện có của mình đồng thời thu hút những doanh nghiệp mới, huy động vốn và cung cấp trải nghiệm cho công dân của chúng tôi và những người đến thăm thành phố tuyệt vời này"
Mới hơn Cũ hơn