Tại Brazil một các nhóm đào vàng trái phép dùng crypto để rửa tiền

Theo Reuters đưa tin hôm thứ Sáu , Cảnh sát Brazil đã đột kích vào một băng đảng đào vàng trái phép và dùng crypto để rửa tiền


Có tổng cộng 5 người đã bị bắt, các nhóm này dưới danh nghĩa là các công ty chăm sóc sức khỏe nhưng thật chất là đây là công ty hoạt động nhằm rửa tiền cho các hoạt động đào vàng trái phép tại Brazil

Theo Reuters các công ty này đã tạo ra các mã Token , được tạo ra bởi tập đoàn để "biện minh cho số tiền phát sinh từ việc khai thác vàng bất hợp pháp ... như thể chúng là khoản đầu tư của các bên thứ ba quan tâm đến việc nhận cổ tức"

Theo báo cáo, một phân tích ngân hàng do cảnh sát liên bang điều tra cho thấy từ năm 2019 đến năm 2021, hơn 3 tỷ đô la đã chuyển qua các tài khoản ngân hàng của tập đoàn này.
Mới hơn Cũ hơn