Nike’s RTFKT mua tên miền Ethereum ‘DotSwoosh’ với giá 35 nghìn đô la

RTFKT một chi nhánh Web3 của Nike, hiện sở hữu 10 miền Ethereum Name Service (ENS) sau khi mua dotwoosh.eth với giá 19,72 ETH, khoảng 35.000 đô la. 


Lý do cho việc mua domain dotwoosh của Nike vào thứ Sáu vẫn chưa rõ ràng. Nhưng như một số Kol nổi tiếng nói ra trên Twitter, Nike đang có kế hoạch sử dụng tên miền này để phát hành tên miền phụ ENS trong tương lai. Tên miền phụ này sẽ được kiểm soát bởi chủ sở hữu tên miền chính.

Ví dụ: Nike có thể cho phép chủ sở hữu của các NFT cụ thể hoặc các tài sản khác có khả năng đăng ký miền phụ ENS dưới dotwoosh.eth (kate.dotswoosh.eth sẽ là một trong những ví dụ như vậy).

Ngoài dotwoosh.eth, RTFKT còn sở hữu các domain khác như artifacts.eth, rtfkt.eth, skinvial.eth, drmos.eth, mintvial.eth, dreamos.eth, spacedrip.eth, dripcoin.eth và m2tekno.eth.

Mới hơn Cũ hơn