[En] Ebook NFT là gì ?

Ebook này tiếng anh do Admin đổi kẹo trên Coingecko mua được chia sẽ cho các bạn tìm hiểu thêm về NFT giá bán trên Coingecko là $14.99 


Nội dung sơ lược :

Non-Fungible Token (NFTs) đã gây bão trên thế giới vào năm 2021. Nhiều người trong không gian tiền điện tử đã rất ngạc nhiên trước sự phát triển lớn mạnh của thị trường NFT và nhiều tin tức khác nhau của các phương tiện truyền thông chính thống nhắc đến NFT trong năm nay. 

How To NFT được viết cho người mới bắt đầu với hướng dẫn từng bước về cách mua, bán, lưu trữ và đúc NFT. Cuốn sách này bao gồm các danh mục khác nhau của NFT và cách chúng tạo ra giá trị. 


DOWNLOAD
Mới hơn Cũ hơn