[En] Ebook làm thế nào để kiếm Bitcoin

Ebook này tiếng anh do Admin đổi kẹo trên Coingecko mua được chia sẽ cho các bạn tìm hiểu thêm về BTC

 


Các tác giả : Kristian Kho, Khor Win Win, Crystaline Loo, Lee Shu Wei, Shaun Paul Lee, Teh Sze Jin, Bobby Ong

Nội dung cuốn sách "Cách kiếm Bitcoin" của CoinGecko cung cấp nền tảng cơ bản để hiểu cách mua và bảo đảm Bitcoin đầu tiên của bạn bằng các cách đơn giản và hướng dẫn từng bước.


DOWNLOAD

Mới hơn Cũ hơn