Bitcoin Lightning Network thiết lập mức giao dịch cao nhất

Lightning Network đạt công suất 3.915 BTC (113 triệu đô la), mức cao mới mọi thời đại đối với mạng Bitcoin layer-2.


Theo thống kê từ Bitcoin Visuals, dung lượng Bitcoin Lightning Network đã đạt mức cao nhất mọi thời đại là 3915,776 BTC (113 triệu đô la), chứng tỏ sự phổ biến của giải pháp mở rộng layer2 cho BTC.

Lightning Network được giới thiệu lần đầu vào năm 2018 để giải quyết những khó khăn về khả năng mở rộng của Bitcoin, Lightning Network kể từ đó  duy trì xu hướng tăng trong việc giao dịch BTC.
Mới hơn Cũ hơn